Bílý vápenec a řeky průzračně modré


Proč právě Julky? Staneme se pár dní součástí nespoutané krajiny, kde k majestátním horským štítům rozehrávají kontrast rozlehlé lesy a pastviny plné života. Klikaté horské cesty nás zavedou k průzračným horským jezerům a dech beroucím vodopádům.

Co vás čeká?Pětidenní výlet do Julských Alp s návštěvou Slovinských jezer a výstupem na Triglav není „jen“ turistickou výzvou, stejně jako Triglav není s úctyhodnou výškou 2.864 m n. m. „jen“ nejvyšší horou Slovinska. Jméno Triglav či Trihlav zároveň označuje trojhlavého slovanského boha vládnoucího nad nebesy, zemí a podsvětím. Každý ze tří vrcholků horského masívu Triglavu byl ve staroslovanské mytologii zasvěcen právě jednomu z těchto elementů.

Dobrodružství, které poodhalí tajemství přírodních živlů, čeká při této cestě i na nás.


Plán výletu


1 den.. vyrazíme z Ostravy, po cestě ve Slovinsku se zastavíme u jezera Bled a jezera Bohinj, kde se ubytujeme v nedalekém v kempu.

2 den.. z kempu vyrazíme směrem k planině Viševnik a odkud ke Koči pri Triglavskih Jezerih. Dále budeme pokračovat dolinou Triglavských jezer k Domu Planika, kde přespíme.

3 den.. nás čeká hlavní vrchol našeho výletu i celého Slovinska. Z Domu Planika ráno vystoupáme přes Malý Triglav na samotný vrchol Triglavu. Ten den se vrátíme zpět k jezeru Bohnij, kde přespíme v kempu.

4 den.. užijeme si dopolední relax v okolí jezera. Po obědě přejedeme k Bovci a odpoledne strávíme v okolní přírodě. Zamíříme k vodopádu Virje, Kozjak a řece Soči. Ubytovaní budeme v místním kempu.

5 den.. poslední den navštívíme Bovec. Odměníme se odpočinkem, nebo prohlídkou města se zastávkou na oběd – každý dle libosti. Odpolední odjezd do ČR.


Obtížnost

3 / 5

Středně těžká obtížnost, zejména díky velkému převýšení u výstupu na Triglav. Cesta nás povede po stezkách, kamenných polích se zajištěnými úseky lehkými ferraty. Výstup zvládne každý s průměrnou fyzickou kondicí, i ten, kdo s ferratou nemá dosud žádné zkušenosti.

Cena

Na dotaz

Jak stanovujeme cenu?
Veškeré výdaje spojené s výletem jsou rozpočítány podle počtu účastníků.

Co v ceně není?
Většinou je individuálně řešena strava a výdaje za služby, které je možné využít dodatečně (vstupy, prolídky atd.), pokud není domluveno jinak.


Přihláška na výlet