Všímavost je cesta

k přítomnosti


Mindfulness je v dnešní době často skloňovaným tématem. Svět spěchá a uprostřed shonu našeho života zdánlivě není čas se zastavit. Točíme se ve spirále návyků, jednáme podle osvojených vzorců chování.

Myšlenky mají tendenci se zacyklovat a opakovat. Všímavost je cesta jak znovu objevit kouzlo přítomného okamžiku. Je to právě v přítomnosti kde se všechno odehrává. Jak se ale vymanit ze spirály myšlenek a prožít vědomé TADY a TEĎ?

Všímavost nás vysvobodí z pasti myšlenek.

Naše mysl neustále vyhodnocuje, porovnává, analyzuje, plánuje, vzpomíná a naše myšlenky se zdají být realitou. Takto “chyceni v pasti myšlenek”, jsme odpojeni od světa okolo nás. Často nevnímáme ani naše vlastní pocity, a přítomný život nás míjí, proklouzává nám mezi prsty.

Všímavost je cesta, jak zpomalit nekonečný proud domněnek, úvah a starostí, je to možnost jak se ukotvit ve svém středu a vnímat koktejl pocitů, impulzů, smyslových vjemů a tělesných počitků, které utvářejí náš život okamžik za okamžikem.

Původním zdrojem pro moderní a populární mindfulness je prastaré buddhistické učení

Ve východní filosofii je meditace a bytí v přítomnosti hluboce zakořeněno. Všímavost je jedním ze stavebních kamenů buddhismu. Mindfulness je ale také základem každého seberozvoje.

Jenom když porozumíme důvodům a podstatě svých problémů, můžeme najít cestu skrz. Jinak se pohybujeme na slepé mapě a reagujeme spíš kontraproduktivně, každý podle svého - útěkem, negací, bojem, apatií…

Všímavost má mnoho úrovní. Jde o to si postupně osvojit postupy a přístupy k jednotlivým složkám našeho života i k životu samotnému.

Odkloňte svou mysl od myšlení k vnímání

Prvním krokem k všímavosti je uvědomit si, že naše mysl umí kromě myšlení také vnímat. Když skutečně vnímáme co se uvnitř nás odehrává.

Na režim všímavosti se můžete přepnout kdykoliv během dne. Nic speciálního k tomu nepotřebujete. Hodí se jakákoliv situace, jakákoliv činnost. Na začátek si můžete vybrat něco jednoduchého: například čištění zubů, nebo mytí nádobí. Všímavost si ale můžete vyzkoušet i právě teď, v tuto chvíli, během čtení tohoto článku.


 • Vnímejte zem pod vašima nohama, dotek židle na které sedíte, postavení a držení vašeho těla.

  Všímavost k vlastnímu tělu a k fyzickým počitkům je velkou složkou principu všimavosti. Ve svém těle strávíme celý svůj život a fyzické prožitky mají obrovský vliv na to jak se cítíme. Naše tělo je schránkou našich pocitů a čím déle budete všímavost ke svému tělu trénovat, tím víc budete svému tělu rozumět. Postupně se naučíte vnímat jak se jednotlivé emoce odrážejí ve vašem těle.

 • Vnímejte chuť a vůni kávy, nebo jiného svého oblíbeného nápoje.

  Pití je prostá aktivita, kterou provádíme nesčetně krát denně. Zkuste se ale teď napít a vnímat jaké to vlastně je. Jak to chutná a voní? Jakou teplotu má vaše pití?

 • Stejně dobře se mindfulness trénuje na jídle.

  Smyslové počitky jsou bezednou pokladnicí všímavosti. Tolik vůní,chutí, textur, tvarů a barev! Skutečně zážitkovou všímavost můžete zažít byť jen s jednou rozinkou. Zapojte všechny smysly. Jaká je rozinka na dotek? Jakou má váhu? Jak vypadá? Jakou má barvu? Zaměřte se na detail, prohlédněte si její texturu a tvar. Jak voní? Nespěchejte, užívejte si proces znovuobjevování radosti z jídla. Rozinky jíme po hrstech, ale možná že ta jediná kterou dnes sníte všímavě, bude chutnat lépe než všechny rozinky ve vašem životě.

 • Vnímejte zvuky které k vám doléhají z vašeho okolí.

  Koncert proměnlivých zvuků, hluků, melodií, hlasů a intonací je skvělou příležitostí jak trénovat mindfulness. Je to ale také cesta jak neulpívat. Zvuky se neustále mění, přicházejí a odcházejí, stejně jako naše myšlenky a pocity. Vnímání zvuků v našem okolí nám připomíná, že všechno je v procesu proměny.
  Zkuste také zvuky “jenom slyšet”, nepojmenovávejte je, nehodnoťte je jako příjemné či nepříjemné, nevymýšlejte ke zvukům příběhy - toto cvičení je už pokročilejší forma všímavosti. Naše mysl totiž přesně tyto procesy začne automaticky aplikovat. Tím, že si všimneme že to mysl dělá, už vlastně pozorujeme jak naše mysl funguje. Nenechte se vtáhnout do myšlenek, trénujte odosobnění, buďte bdělým pozorovatelem mentálních jevů.

 • A co všechno vnímáte právě teď svým zrakem?

  Zkuste nic nepřehlédnout. Jaké barvy, tvary, pohyby, stíny, textury, koláže a situace jsou právě teď okolo vás? Prohlédněte si tváře lidí, stromy a květiny, paletu barev proměnlivého světa, který je plný obrazů.
  Přenesení pozornosti na přítomné smyslové vjemy je přímá cesta k všímavosti.

Všímavost do vašeho života vrátí bohatost

Pravidelný trénink všímavost vám do života přinese novou vlnu radosti. Prožitky přímo z našeho těla, nezředěné nesoustřěděnou myslí, která omýlá ty stejné starosti, plány do budoucnosti a vzpomínky na minulost, jsou plné hodnotných podnětů, tvůrčí energie, nadšení a radosti. Skrze všímavost se začnete znovu cítit napojeni život.

Trénink pozornosti k vaší mysli a jejím procesům vás postupně naučí rozpoznávat různé nevědomé návyky a automatické reakce. Objevíte vyježděné koleje vašich myšlenkových postupů a budete blíž a blíž k tomu mít svoji mysl pod kontrolou.

Neočekávejte.

Všímavost neboli mindlulness je jednou z důležitých dovedností, kterou trénujeme a rozvíjíme na kurzu Hra mysli. Z našich zkušenosti víme, že často v samotném začátku lidé zkusí meditovat, zkusí pár cvičení všímavosti, ale “nejsou spokojeni s výsledkem”.

Pamatujte si, že všímavost není soutěž. Berte každou praxi všímavosti jako experiment, kde vaše mysl je vaší laboratoří. Nebuďte na sebe přísní, učte se laskavě vrátit rozkutálenou pozornost.

Je běžné, že se vaše mysl během tréninku zatoulá i to že se vydržíte soustředit jen chviličku. Někdy je naše mysl rozběhnutá a myšlenky nám v hlavě naskakují jedna za druhou. Buďte trpěliví.

Autor: Anny