NLP

Neuro lingvistické programování (NLP) vzniklo na základě poznatků psychologa, terapeuta a matematika Richarda Bandlera a lingvisty Johna Grindera. Vychází zejména z pozorování a analyzování úspěšných předních terapeutů, psychiatrů a hypnoterapeutů jakými byli Milton Erickson, Virginie Satir, Friedrich Perls a další. Jde o souhrn technik, které pomáhají lidem odhalit jejich vnitřní potenciál a dosahovat lepších výsledků ve všech oblastech života. Obrovskou předností je, že díky těmto technikám dokážeme dělat skutečné, rychlé a trvalé změny na podvědomé úrovni. NLP je v současné době často považováno za nejúčinější sebe-rozvojovou disciplínu. Proto jej využívá mnoho vrcholných sportovců, manažerů, podnikatelů a úspěšných lidí.

Neuro

oblast pracuje s lidslou myslí. Způsob, jakým člověk přemýšlí, se následně promítá do reality. Klíčem k úspechu je dosáhnout pozitivní změny v myšlení nejen na vědomé, ale na podvědomé úrovni a díky tomu dosahovat v živote žádané výsledky.

Lingvistické

pojetí NLP učí člověka nejen umění komunikovat, ale také porozumět jiným lidem. To, jak přemýšlíme, vyjadřujeme navenek komunikací. Kvalita naší komunikáce následně ovlivňuje kvalitu našho života, našich vztahů, úspěchu, štěstí. NLP nám umožňuje objevit skrytou sílu komunikace a pozitivně ji využívat v prospěch svůj i jiných lidí.

Programování

z pohledu NLP nás učí, jak se „naprogramovat na úspěch“. NLP umožňuje přeprogramovat negativní vzorce, traumata, fóbie a myšlenky z minulosti na pozitivní resp. neutrální a odstranit tak prekážky v našem živote a dalším rozvoji nebo v dosahování cílů.

Základní předpoklady NLP


Systém NLP rovněž vychází z několika předpokladů, které používají úspěšní lidé v mnoha oblastech lidských činností. Tyto předpoklady nejsou neměnnou pravdou, slouží spíše jako funkční filtry. Je to soubor jednoduchých zásad, které pomáhají porozumět, jak NLP pohlíží na složitost světa s cílem maximálně je přiblížit praktickému způsobu myšlení.
  • Neexistuje neúspěch či prohra, existuje pouze zpětná vazba
  • Všechny potřebné zdroje, řešení a odpovědi máme v sobě
  • Člověk dělá vždy ty nejlepší volby, které jsou mu v daný moment k dispozici
  • Zkušenost má strukturu
  • Všechny informace zpracováváme skrze naše smysly
  • Tělo a mysl jsou propojené systémy
  • Mapa není teritorium
  • Pokud budeš dělávat, co jsi dělávál, budeš dostávat, co jsi dostával
  • ]Lidé fungují perfektně
  • Za každým lidským jednáním je pozitivní úmysl

...a další.