Vítejte v 10 dni výzvy

Překysličení se dvěmi zádržemi – nová fyziologie

Blížíme se ke konci výzvy. Dnes bude opět následovat překysličení s tím, že zařadíme dvě zádrže. Přičemž první zádrž bude ve výdechu, to bude tzv. dlouhá zádrž a druhé zadržení bude v nádechu, to bude tzv. krátká zádrž.

Zde je třeba vysvětlit proces, který se děje v těle při této dechové technice, kterou proslavil Wim Hof.

Během překysličování se zpočátku vyčerpávají hladiny CO2, což umožňuje, aby se do krve dostalo více O2. To co následuje během zadržování dechu je však to, že hladiny O2 klesají a v tomto bodě adrenalin zaplavuje tělo jako reakci na nedostatek O2.

Jinými slovy, během hlubokých nádechu tělo přijímá více O2 a méně CO2, který se vylučuje a jeho hladina klesá. Nicméně, během zádržného času se CO2 zvyšuje, zatímco se snižuje přísun O2. Toto je okamžik kdy Vám saturace O2 v krvi bude klesat. Nakonec, když vezmete poslední nádech a zadržíte dech na 10 až 15 sekund, spustí tento proces aerobní disimilaci, takže tělo kompenzuje extra CO2 uvolněním O2, který jste si nashromáždili v krvi.

Cvičení

Vezměte polohu v leže a začněte tzv. zahřátím plic, tak jak je popsáno v pátém dni. Poté přejděte do cíleného překysličení způsobem, který Vám vyhovuje a který jste si odladili.

Jakmile tento stav pocítíte (brnění, mravenčení, zahřívání), vezměte několik posledních nádechu k prohloubení překyslíčení a bude následovat poslední výdech, tak abyste plíce měli prázdné a po něm již zádržná fáze. Při této zádrži jenom vnímejte pocit, nemusíte mít z ničeho obavu a ty pocity si užívejte. Jde o příjemné pocity.

Až vám dá tělo signál, že potřebuje kyslík, vezmete nádech svižný a rychlý nádech a stop a držíte 10 až 15 sekund, v nichž tlačíte do hlavy a způsobujete tlak v hlavě. Poté následuje výdech a normální dýchání. Takto vypadá jedno celé úplné kolo.

Tip

Nezapomínejte také na cvičení vaší adaptace na chlad. Zkoušejte ve stavu překysličení pracovat s vnitřním teplem a učte se je posílat či směřovat do méně prokrvených periférií těla - tam, kde potřebujete dostat teplo.

Každému se bude pracovat s teplem jinak. Někomu se podaří ruce ohřát snadno, někdo bude mít studené ruce a nohy déle. Chce to vydržet a cvičit pravidelněji. Každý je na tom s prokrvením jinak. Pokud trpíte nízkým krevním tlakem nebo špatně fungujícím lymfatickým systémem, je pravděpodobné, že cvičení budete potřebovat provádět častěji a zlepšovat se postupně.

Audio shrnutí