Na Moravě, na hradě Chropyni, vládl kdysi král, co rád hodoval. Miloval slavnosti, veselé hosty a hlavně stoly, které se prohýbaly pod dobrým jídlem. Rytíři se bavili, vyprávěli králi neuvěřitelné příběhy, hudba hrála, jedlo se a jedlo, víno teklo proudem … to byly časy! Jenomže pak krále napadlo: co když mají na jiných dvorech lepší […]

Read More